Η καλλιέργεια και εξαγωγή οργανικών μπανανών σε όλο τον κόσμο επηρέασε θετικά τον τρόπο διαβίωσης στις αγροτικές κοινότητες της περιοχής Piura. Ωστόσο, οι κοινωνικές ανάγκες συνεχίζουν να είναι σημαντικές. Το ίδρυμα Dale δραστηριοποιείται στην παραγωγική αυτή περιοχή για 10 έτη παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες και υποστηρίζοντας τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα.