Η Dole χρησιμοποιεί πλαστικά υλικά, όπως σακούλες, που προστατεύουν καλά τα τσαμπιά της μπανάνας. Τα πλαστικά απορρίμματα συλλέγονται, διαχωρίζονται και επαναχρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Διαφορετικά συμπιέζονται σε μπάλες και ανακυκλώνονται. Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε τη διαδικασία.